سمانه اربابی
حفاظت و مرمت سه نمونه از سفال‌های خاکستری منقوش محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بزمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: معین اسلامی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: