فرزانه راجی‌زاده
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: وحید پورزرقان


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: