سمیرا جعفری
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: حسن خسروی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: