امید دادمهر
حفاظت و مرمت شصت عدد دفترچه‌ی خطی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی رودهن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محمدمهدی کریم‌نژاد


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: