امیرحسین قاضی
حفاظت و مرمت شمعدان مسجد جامع نطنز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: یاسر حمزوی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: