لیلا سوداگر; زهرا باقریان
حفاظت و مرمت نسخ خطی ایرانی (کاغذی)، ارائه‌ی دو نمونه‌ی مرمتی از اوراق قرآنی متعلق به قرون پنج و هشت هجری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1369
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: