مریم سیدصالحی
حفاظت و مرمت نمونه سفال بدون لعاب دوران اسلامی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: