سوسن معتقد
حفاظت و مرمت پارچه‌های تاریخی، نمونه‌ی باستانی ارجان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: باقر آیت‌‌الله‌زاده شیرازی
نوشته‌های مرتبط: