اسرین عبدیانی
حفاظت و مرمت چهارقطعه شیء متعلق به دوره‌ی ایلام، نگهداری در چغازنبیل و هفت‌تپه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: سجاد پاک‌گهر


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: