سیده‌زهره حسینی
حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مجید علومی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: