حسینعلی جعفریان
حفاظت و مرمت یکی از پرده‌های نقاشی استاد سید‌هاشم اصفهانی (رشتیان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: