زبیده حسین‌بر
حفاظت و مرمت یک تابلو بافته‌ی سوزن‌دوزی‌شده‌ی صفوی متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: فاطمه حسینی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: