کتایون کولیوند
حفظ و مرمت تزئینات گچبری شومینه‌ی متعلق به خانه‌ی صدقیانی در تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: محسن چاره‌ساز; سعید مهریار
نوشته‌های مرتبط: