فرناز شیخ‌السلامی
حفظ و مرمت تزئینات فلزی در (درب) امام‌زاده اسماعیل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: