جیران طاهری
حفظ و مرمت جزئی ازدیوارنگاره‌های درون بقعه‌ی بابا‌رکن‌الدین واقع درتخت فولاد اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: