رامین محمدی
حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1391
استاد راهنما: مهدی رازانی

چکیده: رمر و تنوع بهره­برداری آن از پیش از تاریخ تا به امروز باعث پدید آمدن آثار هنری بی­شماری شده که هر کدام بسته به محیط تولید یا کشف و عوامل محیطی آن، تحت تاثیر عوامل مخرب یا زوال طبیعی در طول زمان قرار می­گیرند. از این رو  نیاز به وجود پژوهش­های بنیادی در مورد ساختارشناسی و آسیب­های موجود بر روی آنها و دلایل آسیب­ها، می­تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای اطلاعاتی در آینده­ای نزدیک برای چگونگی نگه­داری آثار مرمری، متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه باشد. در آن میان آثار مرمری مکشوفه از تمدن نویافته‌‌ی دشت جیرفت (بالاخص نمونه­های مکشوفه از حفاری­های علمی کوتاه مدت در منطقه)، به منظور معرفی، بررسی و شناسایی، بسیار حائز اهمیت هستند. این پروژه بررسی­ای مقدماتی بر روی 11 نمونه از ظروف مرمری مکشوفه از حوزه فرهنگی جیرفت، وابسته به تمدن حوزه هلیل­رود (7 نمونه مربوط به حفاری­های علمی و 4 نمونه آثار اهدایی به پایگاه جیرفت) است که در آن، حوزه‌ی فرهنگی جیرفت، پیشینه و مطالعات تاریخی- تطبیقی نمونه­های این پروژه با آثار مربوط به حوزه‌ی جنوب شرق ایران، ساختارشناسی معدنی توسط آنالیز پراش اشعه ایکس و بررسی پتروگرافی (به دلیل عدم امکان انجام آن آزمایش­ها بر روی تمامی نمونه­ها، اثر مطالعاتی مکشوفه از کنارصندل جنوبی برای آن امور منتخب گردید)، بررسی انواع تکنولوژی ساخت آن­ها (فن­شناسی)، آسیب­شناسی، آسیب­نگاری و اتخاذ تدابیری برای چگونگی انجام عملیات حفظ و مرمت آثار مذکور (شست‌و‌شو و تمیزکاری با اتانول 96%؛ وصالی، تثبیت و استحکام­بخشی با پارالوئید بی 72؛ بازسازی با ملات گچ مولدانو و پریمال 10% و موزون­سازی رنگی با گواش) ارائه شده است.نوشته‌های مرتبط: