نرگس افضلی‌پور
حفظ و مرمت یک قباله ازدواج مربوط به سال 1336 هـ‌.ق. و یک زیارت‌نامه‌ی کاغذی با تکیه‌گاه چوبی مربوط
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: ساغر حمیدی کجوری
نوشته‌های مرتبط: