سروه فرج‌زاده
حفظ و مرمت یک گردنبند مفرغی متعلق به گنجینه‌ی چهل‌ستون اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: