مرجانه عباسی
روش‌های استاندارد حفاظت از تابلوهای نقاشی حین انبارداری و نمایش و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی روش‌های حفاظتی آثار نقاشی در انبار و موزه‌ی هنرهای زیبا (مجموعه‌ی فرهنگی سعدآباد)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: