عالیه موسوی
روش‌های پاک‌سازی سکه‌های تاریخی با مطالعه بر روی بیست عدد سکه متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: