مسعود امیر کاشانی
شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی; ناصر نوروززاده چگینی
نوشته‌های مرتبط: