عاطفه حسین‌پور
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت گچبری‌های ساسانی (بیشاپور)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: