منیره مرادی
فن‌شناسی، حفظ و مرمت یک تابلو خوشنویسی نادعلی بر روی تکیه‌گاه مقوایی متعلق به موزه‌ی محرم تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: محسن محمدی; علی نعمتی بابایلو
نوشته‌های مرتبط: