حسین آقاجانی
مدرسه‌ی فیضیه (در مورد تاریخچه‌ی بنا)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1363
استاد راهنما: باقر آیت‌‌الله‌زاده شیرازی
نوشته‌های مرتبط: