جمال‌الدین مهدی‌نژاد
مرمت تزئینات وابسته به معماری گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: