حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
مرمت دو قاب گچبری کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا چمن
نوشته‌های مرتبط: