رضا کیخواه آریا
مرمت و حفاظت سفال چندرنگ شهر سوخته و شناسایی رنگدانه‌های تزئینات آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر
نوشته‌های مرتبط: