روح‌الله محسنی
مرمت و حفاظت یک شیء مفرغی متعلق به تپه‌ی کپنده اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: