کریم جهانی
مرمت یک جلد کتاب نهج البلاغه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر
نوشته‌های مرتبط: