آذرمیدخت کیانی
مطالعه و بررسی هنر کاشی‌کاری در تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه و مرمت بخشی از کاشی‌های تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی; اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: