حمید فرهمند بروجنی
چسب و بست در نقاشی‌های سه‌پایه‌ای، حفاظت و مرمت تابلوی تاج‌گذاری حضرت مریم متعلق به موزه‌ی کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: