929 پایان‌نامه در سوشیانت ثبت شده است.

عنوان نگارنده سال دانشگاه
مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان نگار قربانی 1392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
مطالعه، حفاظت و مرمت یک نمونه پارچه‌ی تافته متعلق به مجموعه‌ی خسرو‌آباد سنندج مربوط به اواخر قاجار شقایق مهاجری 1392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز حمیدرضا ایرانی 1392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی از مجموعه‌ی مآثِرالاُمرا متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی مهدی قربانی 1392 دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی) علیرضا کوچکزایی 1392 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک) سمیه پورخسروانی 1392 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
بررسی فنون جابجایی دیوارنگاره‌ها و ارائه‌ی طرحی برای بازنمایی دیوارنگاره‌ی استراپوشده‌ی منسوب به سِرشرلی در ایوان ستون‌دار کاخ عالی‌قاپوی اصفهان ابراهیم قاسمی 1392 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین احمد زردی 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان عالیه علیزاده 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز فرزانه شکیباپور 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد یاسر نظریه 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان سولماز حسینی‌پناه 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان فرزانه راجی‌زاده 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته سمیرا جعفری 1392 دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)
بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور سیده‌فرنوش حسینی 1392 دانشگاه هنر
راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان) رضا امین‌صدری 1392 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز مریم اکبری فرد 1391 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی فرشته حکیمی 1391 دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)
حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های باستان‌شناسی خشتی (مطالعه‌ی موردی سنجش پایداری ملات و خشت‌های به‌کاربرده‌شده در محوطه‌ی قلعه‌ی باستانی زیویه جهت ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی) کاوه بهرام‌زاده 1391 دانشگاه هنر
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
عنوان نگارنده سال دانشگاه
لیست پایان‌نامه‌ها

مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان

نگار قربانی

1392

دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)

مطالعه، حفاظت و مرمت یک نمونه پارچه‌ی تافته متعلق به مجموعه‌ی خسرو‌آباد سنندج مربوط به اواخر قاجار

شقایق مهاجری

1392

دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)

حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز

حمیدرضا ایرانی

1392

دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)

حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی از مجموعه‌ی مآثِرالاُمرا متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی

مهدی قربانی

1392

دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)

مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی)

علیرضا کوچکزایی

1392

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک)

سمیه پورخسروانی

1392

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

بررسی فنون جابجایی دیوارنگاره‌ها و ارائه‌ی طرحی برای بازنمایی دیوارنگاره‌ی استراپوشده‌ی منسوب به سِرشرلی در ایوان ستون‌دار کاخ عالی‌قاپوی اصفهان

ابراهیم قاسمی

1392

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین

احمد زردی

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان

عالیه علیزاده

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز

فرزانه شکیباپور

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد

یاسر نظریه

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان

سولماز حسینی‌پناه

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان

فرزانه راجی‌زاده

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته

سمیرا جعفری

1392

دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور

سیده‌فرنوش حسینی

1392

دانشگاه هنر

راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان)

رضا امین‌صدری

1392

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز

مریم اکبری فرد

1391

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی

فرشته حکیمی

1391

دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)

حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های باستان‌شناسی خشتی (مطالعه‌ی موردی سنجش پایداری ملات و خشت‌های به‌کاربرده‌شده در محوطه‌ی قلعه‌ی باستانی زیویه جهت ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی)

کاوه بهرام‌زاده

1391

دانشگاه هنر

حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز

داریوش کوشکی

1391

دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)

لیست پایان‌نامه‌ها