دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)

این دانشکده در سال ۱۳۸۰ تاسیس گردیده است و علاوه بر رشته‌ی معماری، باستان‌شناسی و شهرسازی، از سال تحصیلی ۸۲-۸۱ در مقطع کارشناسی مرمت آثار تاریخی اقدام به پذیرش دانشجو نموده و امروز به یکی از مراکز آموزشی مهم در این رشته تبدیل شده است.
(لینک گروه)


لیست پایان‌نامه‌ها:

آزاده علیزاده مبارکه، 1390
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان


محبوبه نخعی امرودی، 1390
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان


کوثر کربلایی میرزا شهربابکی، 1390
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی مرشدالعوام دوره‌ی قاجاریه متعلق به میراث فرهنگی کرمان


علیرضا کوچکزایی، 1390
حفاظت و مرمت دو لنگه کفش چرمی مکشوفه از قلعه کوه قائن، متعلق به میراث فرهنگی بیرجند و منسوب به دوره‌ی سلجوقی


وحید سارانی، 1390
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان


عیسی‌زاده، 1390
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری کلیسای بیت‌الحم اصفهان


مصطفی خواجه‌محمودی، 1390
حفاظت و مرمت یک نسخه‌ی خطی اسکندرنامه متعلق به مجموعه‌ی شخصی


نگین درخشان، 1390
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان


میثم کاظمیان، 1390
حفاظت و مرمت از نقاشی دیواری بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان


زینب نورزهی، 1390
حفاظت و مرمت اسکلت انسان هزاره‌ی سوم ق.م متعلق به شهر سوخته‌ی سیستان


ملیحه صابرنیا، 1390
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد


محسن ملک احمدی، 1390
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان


مینا دهمرده، 1390
حفاظت و مرمت بر روی هفت سکه‌ی ساسانی


شهلا علی‌دادی، 1390
حفاظت و مرمت بر روی یک نسخه‌ی خطی منسوب به قاجار


ایوب قلندرزهی، 1390
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال خاکستری مکشوفه از منطقه‌ی اسپیدژ بلوچستان


اکبر علیزاده، 1390
حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال نخودی ساده از شهر سوخته


مرضیه احمدی، 1390
حفاظت و مرمت دو عدد سرتبر از آلیاژ مس متعلق به حاشیه‌ی هلیل‌رود


نرجس میری، 1390
حفاظت و مرمت دو فقره سپر چرمی متعلق به میراث فرهنگی زابل


احمد بستانی، 1390
حفاظت و مرمت دو نمونه قطعه‌ی خطی متعلق به دوره‌ی صفوی


مرجان نادری‌نسب، 1390
حفاظت و مرمت سه خنجر مفرغی متعلق به تالش