آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش پنجم)

در بخش نهایی از مطالعات مرکز CSGI به اثرات ضدباکتری نانوذرات نقره بر پارچه‌ها و تکیه‌گاه‌های پارچه‌ای در نقاشی‌ها می‌پردازیم.
گروه پلی‌آکریلات نانوذرات نقره می‌توانند برای انتقال خصوصیات ضد میکروبی نقره به پارچه‌ها و بافته‌های مختلف به‌کار برده شوند. پلی‌آکریلات نقره با کاهش AgNo3 در حضور پلی‌آکریلات‌هایی با وزن مولکولی مختلف در آب از طریق دو روش مختلف ساخته می‌شود:
–          از طریق کاهش NaBH4
–          در معرض پرتو U.V.
ساختار این ترکیب و اثر پارامترهای سنتزی آن بر سایز و دیسپرسیتی ذرات با استفاده از روش SAXS1 ارزیابی می‌شود. نتایج اینگونه آشکار می‌کنند که هم روش کاهش و هم طول زنجیره‌ی پلیمری نقش کلیدی در تعیین سایز نهایی ذرات و اندازه‌ی کلی ترکیب کلوستری ایفا می‌کنند.
این نتیجه با استفاده از روش HR-TEM2 تأیید شده است. به عنوان نمونه، تأثیر روش کاهشی بر سایز نانو ذرات و شکل آنها در تصویر زیر نمایش داده شده است:
تصویر HR-TEM از دو دیسپرسیون نانوذرات نقره که به جز روش کاهش، در سایر موارد در شرایط یکسان تولید شده‌اند. روش پرتو U.V. در سمت چپ و روش NaBH4 در سمت راست.
تصویر HR-TEM از دو دیسپرسیون نانوذرات نقره که به جز روش کاهش، در سایر موارد در شرایط یکسان تولید شده‌اند. روش پرتو U.V. در سمت چپ و روش NaBH4 در سمت راست.
دیسپرسیون‌های نانوذرات سپس بر روی پارچه‌های کتان، پشم و پارچه‌های پلی‌استر به‌کار برده شدند. نمونه‌ها ابتدا در شرایط یکسان از نظر رطوبت نسبی (۳۳ % RH ) و دما (۲۰ درجه سانتیگراد) قرار گرفتند، سپس آنها را در دمای اتاق به مدت ۱۵ دقیقه در دیسپرسیون نانوذرات نقره و تحت همزن مغناطیسی غوطه‌ور نمودند. سپس به منظور خارج کردن دیسپرسون اضافه از پارچه‌ها، آنها فشرده شدند، آبکشی شدند و در نهایت در آون با دمای ۱۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ دقیقه در فشار اتمسفر به شیوه حرارتی خشک، خشک شدند.
سپس فعالیت ضد میکروبی و آنتی باکتریال نمونه‌های درمان شده، طبق روش‌های استاندارد (تست انتشار باکتری در آگار) علیه چهار گونه‌ی مختلف (استافیلوکوکوس اورئوس۳،استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس۴،پسودوموناس آئروژینوزا ۵ و کاندیدا آلبیکنس۶) آزمایش شد.
نتایج برای نمونه‌های پنبه‌ای درمان شده با نانوذرات نقره، در تصویر زیر ارائه شده است که گویای نتایج این شیوه‌ی درمان می‌باشد:
نتایج برای نمونه‌های پنبه‌ای درمان شده با نانوذرات نقره
 
تعدادی از مقالات مرتبط با این موضوع نیز عبارتند از:

Falletta, E.; Bonini, M.; Fratini, E.; Lo Nostro, A.; Pesavento, G.; Becheri, A.; Lo Nostro, P.; Canton, P. and Baglioni, P. “Silver Nanoclusters with Acrylates as Templating Agents: a SAXS study”, J. Phys. Chem. C 112, 11758, 2008

Falletta, E.; Bonini, M.; Fratini, E.; Lo Nostro, A.; Becheri, A.; Lo Nostro, P. and Baglioni, P. “Poly(acrylic) acid-coated Silver Nanoparticles for Antibacterial Textile Finishing”, Nanotech 2007- Santa Clara, CA _____________________________________________________________________

۱. Small-angel X-Ray Scattering

۲. Highresolution transmission electron microscopy

۳. Staphylococcus aureus

۴. Staphylococcus epidermidis

۵. Pseudomonas aeruginosa

۶. Candida albicans
 

یک دیدگاه در “آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش پنجم)

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا