انتشار شماره‌ی جدید نشریه‌ی پژوه‌ی باستان‌سنجی

شماره‌ی دوم نشریه‌ی پژوه‌ی باستان‌سنجی مربوط به پاییز و زمستان سال ۱۳۹۴ منتشر و بصورت دسترسی آزاد از طریق پایگاه این نشریه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
در بخش مقالات علمی-پژوهشی این شماره مقالات زیر منتشر گزدیده است:
کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)، نوشته‌ی مسلم میش‌مست‌نهی
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان، نوشته‌ی حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور و علی‌رضا کوچکزایی
فن‌شناسی و ساخت مینای زرین‌فام شیشه، بر اساس فرمول‌های کتاب «جواهر نامه نظامی»، نوشته‌ی سیدمحمد میرشفیعی، مهدی محمدزاده
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به‌کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه، نوشته‌ی سودابه یوسف‌نژاد
همچنین دو مقاله‌ی:
بررسی مکانیسم تخریب ناشی از نمک‌های محلول در بناهای تاریخی، نوشته‌ی مهدی پیرک، مهناز عبدالله‌خان گرجی، رضا وحیدزاده و رویا بهادری
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)، نوشته‌ی سیدمحمدامین امامی
در بخش مقالات علمی مروری انتشار یافته اند.

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا