دانشکده‌ی حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده‌ی حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

این مرکز در نوع خود نخستین نهاد آموزش این رشته ارزشمند در کشور محسوب می‌شود که از سال ۱۳۵۵، به عنوان نخستین گروه آموزشی این دانشگاه، در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته (با دو گرایش) به تربیت نیروی انسانی متخصص پرداخته است. بدون تردید، مهم‌ترین هدف از تاسیس این رشته، تربیت افراد متعهد به دانش، تجربه و کارآیی عملی جهت حفاظت و مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی بوده که با مرمت، احیاء و نگهداری عملی و اصولی این آثار، در جهت استقلال و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور گام بردارند.