معرفی مقاله: شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها

این مقاله که در شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی ـ ‌پژوهشی گنجینه‌ی اسناد در زمستان ۱۳۹۲ (سال بیست و سه) به چاپ رسده است نوشته‌ی محسن محمدی آچاچلویی و علیرضا کوچکزایی است که در آن تاثیرات قارچ‌ها بر اسناد کاغذی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش‌های روش یافته‌اندوزی میدانی، آزمایشگاهی و کتابخانه‌ای بررسی شده است. نویسندگان ضمن شناسایی و معرفی قارچ‌ها، چگونگی تاثیر هریک را بر اسناد موجود در این موزه را بیان نموده اند. همچنین نگارندگان با توجه به قابلیت تولید سموم مختلف به واسطه‌ی حضور این قارچ‌ها، که میتواند مشکلات متعددی را برای سلامتی مرتبط با این اسناد ایجاد نماید، لزوم درمان سریع‌تر این آثار را توصیه نموده اند.
مشاهده‌ی چکیده‌ی فارسی و انگلیسی مقاله

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا