معرفی کتاب: نماسازی در بدنه‌ بافت‌های تاريخی همراه با ضوابط و مقررات شهرداری

این کتاب که تألیف سمیه سادات شجیعی است شامل معرفی معماری سنتی در ایران، تقسیم بندی بافت‌ها، ضوابط و مقررات طرح تفصیلی چند شهر در مورد نماسازی در بافت تاریخی و الگویی برای تجدید بنای  ساختمان‌های موجود در بافت تاریخی است و جهت ارائه‌ی الگویی برای کارشناسانی که وظیفه نظارت بر ساخت و ساز در بافت تاریخی را دارند و هم‌چنین معمارانی که در این حیطه فعالیت می‌نمایند تالیف شده است.
در مقدمه‌ی کتاب آمده است:

«در هر شهر تاريخی، بافت‌ تاريخی کانون و هسته‌ی اوليه شهر است. حيات شهری بيش از چندين سده در بافت تاريخی در جريان بوده است و می‌تواند باز هم در جريان باشد به شرط آنکه با حفظ و احياء روش‌مند و برنامه‌ريزی شهری بر پايه‌ی شناخت درست سازمان فضای شهر، بتوان بافت تاريخی را زنده و پويا نگه داشت.ساختار بافت‌های تاريخی موجود در شهرها نشان می‌دهد شهر‌سازی سنتی ايران معلول نيازهای مادی و معنوی انسان‌هايی بوده که هر يک به نوعی در شکل دادن به پيرامون خود تاثير گذار بوده اند. مهم‌ترين عناصر بافت تاريخی را خانه‌ها و گذرهای تاريخی تشکيل می‌‌دهند. در اين ميان تحولات درون بافت نيز بايد متاثر از اين عنصر مهم باشد. بحث پيرامون بافت‌های تاريخی شهرها و ضرورت پرداختن به مسائل آن نه به عنوان يک معضل بلکه به عنوان ضرورت استفاده از ظرفيت‌هايی برای شهر و شهروندان مطرح شده است. بافت‌های تاريخی به دليل اهميتی که امروزه زيستگاه‌های مدرن امروزی دارند به شدت در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند. در این کتاب سعی شده است تا در چهارچوب ضوابط و مقررات بافت‌های تاریخی جزئیات نماسازی ارائه شود تا در راستای پیش‌برد اهداف حفاظت از بافت‌های تاریخی گامی برداشته و این بافت‌های ارزشمند را پویا نگهداریم.»

وبسایت https://sushiant.com
کارشناس مرمت

دیدگاهتان را بنویسید

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا