دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

لیست مقاله‌ها:

حمید فرهمند بروجنی، مجتبی انصاری
سخنی درباره‌ی توسعه‌ی واژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه‌ی دانش محافظت از‌ آثار فرهنگی: برداشت‌ها و تعابیر متفاوت


سیدمحمدحسین مرعشی
واژگان و اصطلاحات فنی درباره‌ی پوست


مهرناز آزادی
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت


شهناز بهلولی، فاطمه قدرتی
بررسی انواع لکه‌ها و روش‌های برطرف نمودن آنها


لیلا بیدار
قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن)


محمد قهری
مروری بر عوامل قارچی مخرب کاغذ، آسیب‌شناسی و راه‌های پیش‌گیری و مقابله


مریم سلطانی، عباس عابد اصفهانی، حمید ملکیان، فریبا مجیدی
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی صفحات قرآن نفیس به خط کوفی بر روی پوست (و ارائه‌ی طرح حفاظتی و مرمتی برای آن)


صدیقه روحی
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن


نرگس پدرام
محافظت و نگه‌داری از سی‌دی‌ها


مصطفی رستمی
روش‌های مرمت مقواهای به‌کاررفته در جلدهای قدیمی کتب و مرقعات