دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386

لیست مقاله‌ها:

حسن قاسمی‌نژاد راینی
امکان‌سنجی استفاده از روش “فریز درایینگ” در حوزه‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی


تانیا گریشمن
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی


عباس عابد اصفهانی، داوود اسداله‌وش‌ عالی
بررسی علل تخریب لعاب مشکی در کاشی‌های مسجد-مدرسه‌ی سپهسالار تهران


هاله زرینه، علیرضا بهرمان
مطالعه فنی، آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار)


مسلم میش‌مست‌نهی، عباس عابد اصفهانی
بررسی تکنیک ساخت آینه و آینه‌کاری در تزیینات معماری ایران (با نگاهی ویژه به اصفهان دوره‌ی صفوی)


هایده خمسه
مقایسه‌ی آجرهای قدیم (مسجد تاری‌خانه‌ی دامغان) و آجر جدید


داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی
آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت


محمداسماعیل حاجی‌علیان
بررسی آسیب‌های وارده بر نقاشی دیواری ایوان ورودی نمازخانه‌ی کلیسای وانک اصفهان و استحکام بخشی آن


سیدمحمدحسین مرعشی
برخی واژگان و اصطلاحات فنی درباره‌ی کاغذ


محمد قهری
بیماری‌های آلرژیک و مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌ها (در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی)


سمانه‌سادات حسینیان
فراهم‌آوری ورق پوست (پارشمن)


لادن مؤید
روش‌های استحکام‌بخشی پارچه‌های فرسوده (استحکام‌بخشی یک شجره‌نامه‌ی پارچه‌ای متعلق به دوره‌ی قاجار)


فریبا مجیدی
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی