دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387

لیست مقاله‌ها:

مهشید عطاری
جایگاه علم و فن‌آوری‌های نوین (به‌ویژه فناوری نانو) در نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی (با رویکردهای نظام‌های بین رشته‌ای)


زهره خضری
نظری بر مرمت آناستیلوزی و تجارب اجرای آن در بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی ایران


فرحناز کلینی، بهنام پدرام
سیر تحول مفهوم پاتین در آثار تاریخی و فرهنگی


زهره ساری‌خانی
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها)


الهام نصری، بهنام پدرام
مرمت و بازسازی در بنای ایاصوفیه


عاطفه شکفته
بررسی ماهیت شیمیایی و ریزساختاری ملات به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان


بهشاد حسینی، بهنام پدرام
علل بروز گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های رنگ روغن روی کرباس (بخش دوم): (عوامل مقدماتی برای درمان آن)


سروش کیایی
عکاسی مادون قرمز و کاربرد آن در آثار تاریخی (به‌ویژه نقاشی و اسناد تاریخی)


شیوا حاجیانی، مهناز عبدالله خان گرجی
شناسایی رنگ‌های مورد استفاده در سه نسخه عقدنامه‌ی عصر قاجار


Ian R. Hardin، Frances J. Duffield
بررسی میکروسکوپی بافته‌های ایران
ترجمه‌ی فاطمه یزدان‌خواه کناری


محسن محمدی
واژه‌شناسی حفاظت و مرمت آثار چوبی (1): «واژگان عمومی و ساختار»


مهدی رازانی
حفاظت از صدف‌ها و اشیاء صدفی (با نگاهی به کاوش‌های باستان‌شناسی و موزه‌ها)


علیرضا بهرمان، محمدحسن طالبیان
آسیب‌شناسی نقش‌برجسته‌ی تنگه‌چوگان در بیشاپور: (تاج‌گیری شاپور اول از اهورامزدا و پیروزی وی)


سمیه بصیری
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»


مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی


عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید