دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
سال دوم، شماره‌ی دوم، پاییز و زمستان 1395

لیست مقاله‌ها:

زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه


عادله محتشم
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان


جواد عباسی، رویا بهادری، محمد علی بزرگمهر، سید ایرج بهشتی، فرانک بحرالعلومی
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند


زهره قاینی، سیامک صفاپور
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ


مارال داداش زاده، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده
“خمیر لاجورد” یا “آبی مصری”؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران


بهزاد سرلک، حمید آقاجانی
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی


اکبر عابدی
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!