دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393

لیست مقاله‌ها:

علی آدینه
نارین‌قلعه‌ی میبد؛ بررسی ساختار کالبدی کهن‌دژ به‌عنوان هسته‌ی اصلی شهر تاریخی


رامین محمدی سفیدخانی
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران


یاسر حمزوی
کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان


هانی زارعی
بررسی دوره‌های مرمت حمام حاجی‌خان (از سال 1388 تا 1393)


حسین اسمعیلی سنگری، بهروز عمرانی
پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (اقدامات و چالش‌ها)


شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی
درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود
ترجمه‌ی هومن بخشایی


دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ
ترجمه‌ی مهدی رازانی


كليفورد . ا. پرايس
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک
ترجمه‌ی عاطفه شکفته، امید عودباشی