دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال نخست، شماره‌ی 2، پاییز و زمستان 1392

لیست مقاله‌ها:

وحید پورزرقان
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2)


دانیال هرندی، یاسر حمزوی
نقدی بر مرمت دیوارنگاره‌ی چند بنای مذهبی اسلامی در ایران


هانی زارعی
بازخوانی یک تجربه – مداخلات مرمتی پُشت بام خانه‌ی فیلی شیراز


مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز


فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی
استفاده از رنگدانه‌های هنری (شنگرف، لاجورد و زنگار) در شعر شاعران ایرانی بر اساس تذکره‌ی عذری بیگدلی (قرن12)


مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات


حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی


مهدی قربانی
فرهنگ اصطلاحات حفاظت کتاب و کتابخانه