دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389

لیست مقاله‌ها:

غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی، محسن محمدی
بررسی نانوذرات نقره و قابلیت استفاده از آن در حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی


حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان


فریبا مجیدی
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی


وحید پورزرقان
حفاظت و مرمت شیشه‌های تاریخی


معصومه فمی تفرشی، غلامرضا وطن‌خواه
بررسی علل خشکی در چرم و درمان چرم‌های خشک‌شده


محمدرضا کمالی
معماری دوره‌ی قاجار


مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی
فلزکاری سلجوقی، هنری اسلامی با هویت ایرانی


محمد حدادی، مریم افشارپور، عباس عابد اصفهانی
تاثیر اثر فتوکاتالیستی و آبدوستی نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم در حفاظت از آثار تاریخی


ردوریکو ج.، داوید چ.
کاربرد ذرات نانو هیدروکسید کلسیم برای اسیدزدایی چوب: کاهش انتشار بخارات اسیدی آلی از محیط داخل پیانوی کلیسا
ترجمه‌ی روجا زرودیطرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین
ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده