دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387

لیست مقاله‌ها:

مهدی کردی
موزه‌های مجازی و نقش آن در حفاظت از میراث فرهنگی


محمد حدادی
حفظ و مرمت آثار سفالی


محسن محمدی
ارزیابی مهم‌ترین استحکام‌بخش‌های به‌کاررفته در حفاظت و مرمت اشیاء چوبی


مهدی رازانی
محسن پیرامون، از نخستین مرمت‌گران آثار موزه‌ای ایران


دن کوشل; جیان جیان چن; لوئیزا کازِلا
مرجعی برای اشل عکاسی مورد استفاده در مستندنگاری‌های حفاظتی
ترجمه‌ی معین اسلامی


محمد یونسی
گفتگو با دکتر محمد علی جعفریان مدیر و موسس موزه تاریخ طبیعی اصفهان


غفار حاتمی
کتیبه و نقش برجسته‌ی داریوش؛ اقدامات انجام شده، طرح­های پیشنهادی و برنامه­ های آیندهکپی سردیس کالیگولا
ترجمه‌ی محمد حدادی