لیست مقاله‌ها:

محمد حدادی، محسن محمدی
ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب


مهدی کردی
حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه


مهدی رازانی
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون


بابک حجتی
حفاظت از یادمان


ام. بونینی; اس. لنتز; ر. جورجی; پی. باگلیونی
کاربرد اسفنج نانومغناطیس در تمیز‌کاری آثار هنری
ترجمه‌ی عادله محتشمبیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث”
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان


S. Sequeira; C. Casanova; E.J. Cabrita
اسیدزدایی کاغذ با استفاده از مخلوط نانو‌ذرات هیدرواکسید کلسیم در ایزوپروپانول، مطالعه‌ی کارایی
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان