دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392

لیست مقاله‌ها:

یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی
آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن


فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان


مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز


صالح ایمانی، مریم افشارپور
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری


وحید پورزرقان
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی


یانک سو کو
پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG
ترجمه‌ی معصومه تفرشی فمی


کریس کیپل
هدف‌های حفاظت
ترجمه‌ی امیرحسین کریمی


ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری
ترجمه‌ی سحر احمدخان بیگی


مهدی رازانی
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی