مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

مقاله های منتشر شده در

هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی، 1388

مشخصات
مجید قاضیان, محمود قاسمی، 1388

حفاظت از آثار بدست آمده از محوطه‌ی آب شیرین

بدری حکیمیان، 1388

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی کتیبه پرده خانه کعبه و ارائه‌ی طرح حفاظتی آن

کرم میرزایی، 1388

مدیریت حفاظت پیشگیرانه در مخازن اشیاء فرهنگی تاریخی موزه‌ها

ناهید گلابی، 1388

حفاظت پیشگیرانه در موزه‌ها

خسرو فری, نادره شجاع‌دل، 1388

مرمت و حفاظت پیشگیرانه از محراب مسجد جامع ارومیه

غلامرضا رحمانی، 1388

تجزیه و تحلیل مبانی حفاظت و مرمت تزئینات وابسته به معماری

محمد اسماعیل تیموری, هایده خمسه، 1388

عکس‌ها را فراموش نکنیم

حسن رضایی، 1388

پاک‌سازی و حفاظت اولیه جسد نمکی شماره ۴

منصوره نظارتی‌زاده, مسعود دارابی، 1388

کشف، انتقال و اقدامات حفاظتی صورت گرفته بر تابوت فلزی چوتاش

فروغ کاسب, ماندانا طیبی، 1388

آسیب‌شناسی و مرمت یک جلد قرآن خطی

سیدمحمدامین امامی، 1388

تحلیل خوردگی یا اکسیداسیون با استفاده از میکروسوند الکتریکی جهت حفاظت اشیاء فلزی باستانی

علیرضا رزاقی, پروانه اسلامی، 1388

وحدت و یکپارچگی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا