دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران
شماره‌ی اول، بهار و تابستان 1390‏

لیست مقاله‌ها:

حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم
فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران


فاطمه مهدی‌زاده سراج، فرهاد فخاری تهرانی، نیما ولی‌بیگ
به‌کارگیری مثلث‌های هنجار در محاسبات ریاضی و پیاده‌سازی هندسه در ساخت و اجرای معماری سنتی ایران


معصومه دیداری، حمید فرهمند بروجنی، عباس عابد اصفهانی
مقایسه‌ی نانو مواد هیدروکسیدکلسیم و هیدروکسید منیزیم در اسیدزدایی چوب‌های خشک تاریخی به روش غوطه‌وری


غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی


حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا


امید عودباشی، سیدمحمدامین امامی، پرویز دوامی
ریخت‌شناخت خوردگی در برنزهای تاریخی: تحلیل فرآیند مس‌زدایی در اشیاء برنزی هفت‌تپه‌ی


احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه